تماس با ما

دوشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۴

آذربایجان غربی ارومیه خیابان شهید بهشتی کوی منصور افشار ساختمان جهاد دانشگاهی معاونت فرهنگی

تلفن ۰۴۴۳۳۴۴۴۰۷۰