تحلیل رابطه تراز آب دریاچه ارومیه با سیگنال های اقلیمی

سه شنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۷
عنوان مقاله:  تحلیل رابطه تراز آب دریاچه ارومیه با سیگنال های اقلیمی
نویسندگان:  بیطاری خالد مرتضی, فتاحی ابراهیم
 

 

 

Image result for ‫دانلود مقاله‬‎