عکس/ آخرین وضعیت دریاچه ارومیه‎

شنبه ۷ مهر ۱۳۹۷

با کاهش بارندگی در نیمه اول سالجاری سطح آب دریاچه ارومیه به کمترین میزان خود در یک سال اخیر رسید و شوری آب های زیرزمینی و وزش بادهای نمکی زندگی در روستاهای حاشیه دریاچه را با چالشی جدی مواجه کرده است.

دیدگاه ها