تصاویر | دریاچه ارومیه میزبان آب‌تنی و شنای گردشگران در گرمای تابستان

یکشنبه ۲۱ مرداد ۱۳۹۷

استان‌ها > آذربایجان غربی – دریاچه ارومیه یکی از بهترین جاذبه های توریستی شمال‌غرب کشور که در گرمای طاقت فرسای تابستان میزبان گردشگران نقاط مختلف کشور بالاخص دو استان آذربایجان غربی و شرقی است که برای آب‌تنی به آن مراجعه می کنند.
بالطبع با احیای کامل این دریاچه شاهد رشد حضور گردشگران و مسافرت به این منطقه از کشور و در نهایت توسعه اقتصادی می شود.

دریاچه ارومیه میزبان آب‌تنی و شنای گردشگران در گرمای تابستان

دریاچه ارومیه میزبان آب‌تنی و شنای گردشگران در گرمای تابستان

دریاچه ارومیه میزبان آب‌تنی و شنای گردشگران در گرمای تابستان

دریاچه ارومیه میزبان آب‌تنی و شنای گردشگران در گرمای تابستان

دریاچه ارومیه میزبان آب‌تنی و شنای گردشگران در گرمای تابستان

دیدگاه ها