پژوهشگران خارجی آرتمیا از دریاچه ارومیه بازدید کردند

دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۷

به گزارش ایرنا رئیس پژوهشکده آرتمیا و آبزی پروری دانشگاه ارومیه عصر روز یکشنبه در تشریح وضعیت این دریاچه گفت: برخی از طرح های انجام گرفته در راستای احیای دریاچه ارومیه موثر بوده و منجر به انتقال آب به دریاچه شده است.
ناصر آق افزود: انتقال آب اقدام مهمی به نظر می رسد اما مدیریت آب انتقال یافته مهم تر است و در این راستا مسوولان باید توجه بیشتری داشته باشند.
وی با بیان اینکه باید با شرایط فعلی زیست محیطی دریاچه کنار آمد، گفت: کنترل مصرف آب در بخش کشاورزی دشوار بوده و در حال حاضر احیای مساحت کوچکتری از دریاچه (فاز به فاز از طریق ایجاد موانع) منطقی تر است.
دانشیار دانشگاه ارومیه بیان کرد: انتقال آب به مساحت وسیع دریاچه ارومیه به علت عمق کم به تبخیر آب منجر می شود و اقدام ها به نتیجه لازم نمی رسد.
به گفته ‘آق’، در حال حاضر اگر از سمت پل میان گذر دریاچه به سمت جنوب دریاچه حرکت کنیم در مناطق پرآب تر که غلظت شوری دریاچه پایین تر است می توان حیات آرتمیا را شاهد بود.
به گزارش ایرنا آرتمیا یا میگوی آب شور، موجود ظریف و کوچکی از رده سخت پوستان بوده که به زندگی در آب های شور عادت کرده است اما در شرایط طبیعی به دلیل بالا رفتن غلظت نمک دریاچه، این موجود زنده امکان حیات در سهم عمده ای از این دریاچه را ندارد.
به گفته محققان داخلی آرتمیا در شوری حداکثر ۲۲۰ گرم در لیتر می تواند زیست کند ولی اکنون وضعیت شوری دریاچه ارومیه به دلیل افزایش دما و کاهش بارندگی به ۳۴۸ گرم بر لیتر رسیده است.
میزان آرتمیای زنده موجود در هر لیتر از آب دریاچه ارومیه به صفر رسیده است و در آخرین پایشی که طی اول اردیبهشت سال جاری در دریاچه ارومیه انجام شد، در هر لیتر از آب دریاچه ۲۸٫۸ عدد سیست آرتمیا، ۰٫۳ عدد جلبک /غذای آرتمیا/ و ۳۴۸ گرم نمک مشاهده شد.
سالانه ۲۰ تن آرتمیا از مرکز تحقیقات آرتمیای کشور در آذربایجان غربی و ۱۸۰ تن نیز در تنها مرکز بخش خصوصی واقع در کرمان برداشت می شود؛ در حالی که در اوایل دهه ۱۳۸۰ از محل مجوزهای صادره برای بهره برداری از پنج درصد دریاچه ارومیه، سالانه پنج هزار تن آرتمیای زنده و یکهزار تن سیست مرطوب آرتمیا برداشت می شد.
به گفته کارشناسان قیمت هر کیلوگرم آرتمیای زنده در زمان حاضر یک میلیون و ۲۰۰ هزار ریال و منجمد آن ۴۵۰ هزار ریال است و در صورت بسته بندی مناسب، قیمت هر کیلوگرم از آرتمیای زنده در بازار به حدود پنج میلیون ریال می رسد.
همایش ملی و کارگاه بین المللی غذای زنده (آبزیان) از ۲۲ اردیبهشت در ارومیه آغاز شده است و امروز، ۲۴ اردیبهشت با حضور محققان ملی و بین المللی پایان می یابد.
۶۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال شده بود که ۱۲ مقاله به صورت شفاهی و چندین مقاله به صورت پوستر در این همایش ارائه شد‌؛ همچنین هشت مقاله از محققان خارجی از کشورهای ترکیه، اسپانیا، بلژیک و ویتنام به این همایش ارسال شده است.

دیدگاه ها