مطالعات ژئوتکنیکی رسوبات کف دریاچه ارومیه

چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷
عنوان مقاله:  مطالعات ژئوتکنیکی رسوبات کف دریاچه ارومیه
نویسندگان:  افلاکی اسماعیل*
 * دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
چکیده:از نظر ژئوتکنیکی پژوهش های زیادی روی رسوبات بستر دریاچه های شور دنیا، مثل دریاچه نمک آمریکا و بحرالمیت در شمال افریقا، انجام شده است. دریاچه ارومیه نیز که در شمال شرقی ایران قرار گرفته یکی از پهنه های آبی شور است که تاکنون مطالعات کاملی روی رسوبات بستر آن انجام نشده است. در این نوشتار رسوبات بسیار نرم کف دریاچه، مسیر بزرگراه تبریز – ارومیه، مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات ژئوتکنیکی شامل حفر گمانه های اکتشافی، تهیه برش های زمین شناسی همراه با آزمایش های درجا و آزمایشگاهی است. برای شناخت کامل ویژگی های رسوبات بستر دریاچه تا اعماق موثر خصوصیات فیزیکی لایه بندی خاک، مقاومت فشاری، مقاومت برشی، تحکیم پذیری و حساسیت رسوبات مورد بررسی قرار گرفته، و در نهایت همبستگی بین پارامترهای فوق، خاک بستر دریاچه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. با توجه به نتایج به دست آمده با اطمینان می توان خصوصیات تغییر شکل پذیری رسوب نرم و تحکیم نیافته کف دریاچه را برای دستیابی به شاخص های طراحی برآورد کرد.

Image result for ‫دانلود مقاله‬‎