ثبت نام در جشنواره

چهارشنبه ۶ تیر ۱۳۹۷

آخرین مهلت ثبت نام تا 15مهر ماه 97 تمدید شد.

اطلاعات شخصی

کد ملی حداقل 10 رقم باشد.

تاریخ تولد


مشخصات سایر اعضای تیم

این ردیف در صورتی تکمیل گردد که به صورت تیمی در جشنواره شرکت خواهند داشت:


در کدامیک از محورهای فوق علاقمند به شرکت هستید؟


ارسال رزومه و سوابق فعالیتی مرتبط با محورهای جشنواره:

لازم به ذکر است رزومه و آثار خود را همزمان با این فرم به ایمیل جشنواره به آدرس Jahad@urmia.ac.ir نیز ارسال کنید
لطفا صبر کنید