اهداف استارت آپ

چهارشنبه ۲۱ شهریور ۱۳۹۷

 Image result for ‫اهداف‬‎

۱- فرهنگ سازی در راستای تولید محتوای دیجیتال کاربردی در حوزه  آب و دریاچه ارمیه

۲- افزایش مشارکت عمومی تولید کنندگان رسانه و دانشجویان در راستای حفظ و ارتقای دریاچه ارومیه

۳- شناسایی توانمندی­ ها و هدایت استعدادهای جامعه در حوزه تولید محتوا خصوصا مربوط به دریاچه ارومیه

بسترسازی در جهت کارآفرینی دیجیتال مبتنی بر تولید محتوا

۴-  پرورش ایده های  خلاقانه در حوزه تولید محتوای دیجیتال با محوریت دریاچه ارومیه

۵- آموزش مبانی تولید محتوای دیجیتال فاخر

۶- برگزاری فن بازار محتوای دیجیتال با هدف کارآفرینی دیجیتال مبتنی بر محتوا

۷- حمایت از تولیدکنندگان محتوا

۸- کمک به اصلاح الگوی مصرف آب و تغییر الگوی زندگی ،آگاهی بخشی از برنامه ها واقدامات احیای دریاچه و اثرات زیست محیطی واقتصادی  واجتماعی خشک شدن دریاچه

۹- کمک به تاسیس و تقویت شرکت های دانش بنیان حوزه تولید محتوای دیجیتال با رویکرد محیط زیست و حفظ دریاچه